Quản lý chiến dịch Seller

1. Trạng thái chiến dịch Seller

  • Chờ duyệt: bạn đã tạo camp và chúng tôi sẽ kiểm tra lại các nội dung đăng ký
  • Đã duyệt: chiến dịch của bạn đã được duyệt, ngay lúc này các Seller có thể ứng tuyển tham gia
  • Đã dừng: chiến dịch đã hoàn thành…

2. Quản lý chiến dịch

Tại phần “Tổng quan”, chúng tôi thống kê chiến dịch Seller của bạn theo số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng và tỷ lệ chuyển đổi, từ đó giúp bạn đánh giá tổng quan về hiệu quả của chiến dịch.

Tiếp đó là 2 phần thống kê top Seller theo doanh số và top sản phẩm bán chạy nhất. Từ đây bạn có thể đánh giá và chọn ra Best Seller của chiến dịch, biết được mặt hàng nào đang được ưa chuộng để đẩy mạnh các chiến dịch bán hàng tiếp theo.

Bạn vào “Chiến dịch của tôi” và chọn đúng phần “Seller”, hệ thống sẽ hiển thị bảng thống kê các chiến dịch Seller của bạn.

Tại đây bạn sẽ nắm được tổng quát về trạng thái chiến dịch, số Seller, số đơn hàng và tổng giá trị đơn hàng của từng chiến dịch. Nếu click vào tên chiến dịch sẽ chuyển tiếp đến giao diện chi tiết chiến dịch đó.

Khi mở vào chiến dịch Seller cụ thể, bạn có thể theo dõi được danh sách các Seller “Chờ duyệt” (đã ứng tuyển vào chiến dịch mà chưa được duyệt), Seller “Đã duyệt” (đã ứng tuyển và được bạn duyệt yêu cầu tham gia chiến dịch, chính thức trở thành Seller cho chiến dịch của bạn) và Seller “Từ chối” (đã ứng tuyển nhưng bạn từ chối vì thấy chưa phù hợp).

Với mỗi Seller, hệ thống hỗ trợ hiển thị các thông tin cơ bản như: họ tên, tuổi, tỉnh thành sinh sống, số lượng đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng, số lượt click vào link bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi (CVR).

Lượng người theo dõi của Seller được báo cáo số lượng và quy đổi tỷ lệ theo giới tính, tỉnh thành, độ tuổi (nhấn “Chi tiết”). Đơn hàng cũng được báo cáo dưới dạng bảng tổng hợp tất cả các đơn phát sinh trong chiến dịch và báo cáo riêng đối với hiệu quả bán hàng của từng Seller (“nhấn “Xem đơn hàng” và “Chi tiết”).

Ngoài ra, bạn có thể chat với từng Seller hoặc trao đổi trong nhóm Chat chung để thúc đẩy tiến độ làm việc và giải đáp những thắc mắc của Seller trong quá trình triển khai chiến dịch

3. Báo cáo hiệu quả

Thứ nhất, báo cáo theo Seller

Thứ hai, báo cáo theo sản phẩm

4. Quản lý đơn hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *